Dofinansowanie z PARP

W 2020 roku firma KONAR sp. z o.o. otrzymała dotacje na kapitał obrotowy w ramach programu operacyjnego „Inteligentny rozwój 2014-2020”.
Celem projektu jest zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie dotyczące bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii Covid-19.
Całkowity koszt realizacji projektu: 237 342,51 PLN
Wkład funduszy europejskich: 237 342,51 PLN

Dofinansowanie PARP 1